Παρατίθεται η εγκύκλιος καθώς και υπόδειγμα της αίτησης – δήλωσης για τη συμμετοχή των μαθητών των Εσπερινών ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

Μαζί με το υπόδειγμα υπάρχει και ένα αρχείο με οδηγίες για τη συμπλήρωσή της αίτησης – δήλωσης.

Αν υπάρχουν επιπλέον απορίες ή απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχολείο.