Μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συγκέντρωσαν γραφική ύλη και την δώρισαν στα παιδικά χωριά SOS. Η παράδοση της γραφικής ύλης έγινε την Τετάρτη 22/12/2022.

Τα παιδικά χωριά SOS ευχαρίστησαν το σχολείο για την κίνηση αυτή με την παρακάτω επιστολή.