Εδώ μπορείτε να βρείτε τις δραστηριότητες που διοργανώνει ο κάθε τομέας ξεχωριστά ή αυτές στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές των τομέων στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων, ομιλιών, ημερίδων κλπ.

Man photo created by master1305 – www.freepik.com