Την Τριτη  07.02.23  ημέρα  ασφαλούς Διαδικτύου, με  στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης  των online τεχνολογιών και των κινητών  τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ  των παιδιών και των  νέων ο κος  Λιανόπουλος Ελευθέριος, εκπαιδευτικός ΠΕ86 ενημέρωσε το μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό  με ομιλία με θέμα: Ασφαλής  πλοήγηση στο διαδίκτυο.