Ημερομηνίες διενέργειας των self test:

Ημερομηνία διενέργειας 1ου self test για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ: 10/06/2021

Ημερομηνία διενέργειας 2ου self test για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ : 19/06/2021

Ημερομηνία διενέργειας self test για τους επιτηρητές: 1 φορά την εβδομάδα, 48 ώρες πριν την πρώτη προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω έγγραφο: