Παρατίθεται η προκήρυξη με τις ημερομηνίες, τα διακαιολογητικά και τη διαδικασία για τη συμμετοχή μαθητών στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας