Γενικής Παιδείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας Εσπερινού ΕΠΑΛ 2018-19

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθήματος επιλογής “Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής” (Α τάξης), των μαθημάτων τομέα και των μαθημάτων των ειδικοτήτων 2018 – 19.

 

Τομέας Μηχανολογίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθήματος επιλογής “Αρχές Μηχανολογίας” (Α τάξης), των μαθημάτων τομέα και των μαθημάτων των ειδικοτήτων 2018 – 19.

 

Τομέας Πληροφορικής

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» (Α τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β ́και Γ ́τάξης Ημερήσιου και Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Τροποποίηση ως προς την ύλη του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών»της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας

Διδακτέα – Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 2018 – 19

 

Αφήστε σχόλιο