Για την δημιουργία κωδικού οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο τις ώρες 18:00-21:30.