Την Δευτέρα στις 4 Μαρτίου επισκέφτηκε το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης ο καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Τσαντόπουλος Γεώργιος. Ο κ. Τσαντόπουλος στο πλαίσιο της ενημέρωσης του μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου ανέπτυξε διεξοδικά τα θέματα των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα.