Λόγω των έκτακτων συνθηκών και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων  η 
Αίτηση – Δήλωση των αποφοίτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις 
Πανελλαδικές εξετάσεις μπορεί να αποστέλλεται και με e-mail από τους 
υποψηφίους στο Λύκειό μας.

Αρχικά ο απόφοιτος θα βρει  στην ιστοσελίδα 
του Λυκείου μας το ανάλογο υπόδειγμα της Α-Δ, το κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του.

Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (08 Μαρτίου ως 19 Μαρτίου 2021) στο Λύκειο 
μας.

Η καταχώριση γίνεται άμεσα ο υποψήφιος/α θα ελέγξει την ορθότητα 
των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες 
του και στη συνέχεια θα γίνεται προσπάθεια του Λυκείου μας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με e-mail με τους αποφοίτους προκειμένου να υπογράψουν και να  παραλάβουν ένα αντίγραφο της Α-Δ μέχρι στις 19 Μαρτίου, το οποίο και θα φυλάξουν 
μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Εκ της Διευθύνσεως