Από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μπορούν να υποβάλλουν την παρούσα Αίτηση-Δήλωση στο εσπερινό ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις οδηγίες και το υπόδειγμα αίτησης – δήλωσης που επισυνάπτονται παρακάτω.