Απονεμήθηκε στο σχολείο μας από τον Μορφωτικό Όμιλο Πετρούπολης έπαινος για τη συμμετοχή στον 13ο Πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης.